Eficient Conta - Servicii
Servicii


CONTABILITATE:

 • Intocmirea evidentelor contabile (balante de verificare lunara, bilant contabilitate semestriala si anuala);
 • Intocmirea rapoartelor contabile;
 • Calcularea impozitelor datorate catre stat, inclusiv intocmirea ordinelor de plata aferente acestora;
 • Intocmirea declaratiilor fiscale cerute de lege (declaratia 100, 101, 300,390, 394 etc); 
 • Intocmirea declaratiilor intrastat;
 • Intocmirea declaratiilor catre Fondul de Mediu;
 • Elaborarea altor rapoarte cerute de societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

 


RESURSE UMANE:

 • Intocmire Revisal (dosar electronic pentru fiecare angajat al societatii);
 • Intocmire declaratie lunara 112;
 • Intocmire fluturasi, stat salarii, calcul salarii si ordine de plata aferent impozitului pe venitul din salarii si contributii sociale;
 • Intocmirea contractelor de munca, fisa de post, acte aditionale si decizii de incetare;
 • Intocmirea si eliberarea adeverintelor medicale si de venit;
 • Inregistrarea concediilor medicale si a concediilor de odihna;
 • Intocmirea regulamentelor de ordine interioara.JURIDIC:
 • Infiintare S.R.L.;
 • Cesiune parti sociale;
 • Puncte de lucru;
 • Extindere obiect de activitate (cod CAEN);
 • Schimbare denumire;
 • Revocare administrator;
 • Schimbare sediu;
 • Suspendarea temporara a activitatii;
 • Majorare capital social;
 • Recodificare CAEN;
 • Actualizare date asociati/ administrator.