Eficient Conta - Servicii
Servicii


CONTABILITATE:

 • Intocmirea evidentelor contabile (balante de verificare lunara, bilant contabilitate semestriala si anuala);
 • Intocmirea rapoartelor contabile;
 • Calcularea impozitelor datorate catre stat, inclusiv intocmirea ordinelor de plata aferente acestora;
 • Intocmirea declaratiilor fiscale cerute de lege (declaratia 100, 101, 300,390, 394 etc); 
 • Intocmirea declaratiilor intrastat;
 • Intocmirea declaratiilor catre Fondul de Mediu;
 • Elaborarea altor rapoarte cerute de societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

 


RESURSE UMANE:

 • Intocmire Revisal (dosar electronic pentru fiecare angajat al societatii);
 • Intocmire declaratie lunara 112;
 • Intocmire fluturasi, stat salarii, calcul salarii si ordine de plata aferent impozitului pe venitul din salarii si contributii sociale;
 • Intocmirea contractelor de munca, fisa de post, acte aditionale si decizii de incetare;
 • Intocmirea si eliberarea adeverintelor medicale si de venit;
 • Inregistrarea concediilor medicale si a concediilor de odihna;
 • Intocmirea regulamentelor de ordine interioara.JURIDIC:
 • Infiintare S.R.L.;
 • Cesiune parti sociale;
 • Puncte de lucru;
 • Extindere obiect de activitate (cod CAEN);
 • Schimbare denumire;
 • Revocare administrator;
 • Schimbare sediu;
 • Suspendarea temporara a activitatii;
 • Majorare capital social;
 • Recodificare CAEN;
 • Actualizare date asociati/ administrator.


NOUTATI

Adeverinta de vechime - 27/11/2016

Incepand cu data de 28.11.2016, conform HG 877/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale, la incetarea activitatii in munca a salariatului


   Detalii...

Calendarul Fiscal - Decembrie 2016 - 25/11/2016

În termen de 15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri
Depunerea Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate


   Detalii...