Eficient Conta - Din 1 ianuarie 2013, toate rapoartele fiscale ale plătitorilor de T.V.A. se acceptă doar ...

Eficient Conta - Detalii noutati
Noutati

Din 1 ianuarie 2013, toate rapoartele fiscale ale plătitorilor de T.V.A. se acceptă doar ...
18/01/2013

Toţi agenţii economici plătitori ai T.V.A. vor prezenta rapoartele fiscale doar prin internet, cu ajutorul serviciului „Declaraţie electronică” şi NU pe suport de HÎRTIE, aşa cum se obişnuia anterior. Acest lucru este valabil de la 1 ianuarie 2013 şi face parte din „Planul de acţiuni a Guvernului pentru anii 2012-2015”, care preconizează implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), astfel încît, pînă în anul 2014, 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin internet.

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova aduce la cunoştinţa subiecţilor impunerii cu T.V.A. că de la 1 ianuarie 2013 dările de seamă vor fi depuse către organul fiscal doar prin intermediul serviciului de raportare „Declaraţie electronică”. Varianta clasică, de prezentare pe suport de HÎRTIE, NU mai este ACCEPTATĂ!!! Astfel, contribuabili care nu s-au conectat încă la serviciul „Declaraţie electronică” şi nu dispun de semnătura electronică de autentificare, nu vor putea prezenta darea de seama către Inspectoratul Fiscal, întrucît varianta pe suport de hîrtie va fi considerată nulă.

Pînă la 31 ianuarie 2013, rămîn funcţionale Centrele de Conectare Regionale din oraşele Hînceşti, Orhei, Ungheni, Comrat, Bălţi, Edineţ, Cahul, Soroca şi Chişinău, pe care Serviciul Fiscal de Stat le-a deschis în scopul asigurării comodităţii de deplasare a agenţilor economici. Aceste centre activează de luni pînă vineri, între orele 08:00-17:00 iar subiecţii impunerii cu T.V.A. care nu s-au conectat încă la serviciul „Declaraţie electronică” se pot adresa pînă la sfîrşitul lunii în curs. Din luna februarie, Centrele de Conectare vor rămîne funcţionale doar în oraşul Chişinău (str. Ştefan cel Mare, nr.162, etajul 2, biroul 220), Bălţi (str. Ştefan cel Mare, nr. 128) şi Comrat (str. Comsomolului, nr. 24).

În cazul în care, agenţii economici vizaţi de necesitatea conectării la serviciul „Declaraţie electronică” nu dispun de semnătură electronică de autentificare, riscă să fie sancţionaţi pentru neprezentarea dărilor de seamă conform Codului Fiscal al RM.

Amintim că procesul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” a revenit Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. În anul 2011, la acest serviciu, întreprinderea a conectat agenţii economici plătitori de T.V.A. din mun. Chişinău, Bălţi, Comrat şi cei care se deservesc la Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (DGMC). În conformitate cu art. 187, alin. (21) din Codul Fiscal, din 1 ianuarie 2012 această categorie prezintă dările de seamă doar în format electronic.

Cu începere din luna septembrie 2012, la serviciul „Declaraţie electronică” au fost conectaţi şi restul agenţilor economici plătitori ai T.V.A. din republică, care, în conformitate cu art. 187, alin.(21) din Codul Fiscal, de la 1 ianuarie 2013 sunt obligaţi să prezinte dările de seamă exclusiv prin intermediul serviciului de raportare „Declaraţie electronică”.

În rezultat, circa 25 000 de subiecţi ai impunerii cu T.V.A. din Republica Moldova sînt conectaţi la serviciul „Declaraţie electronică” iar procedura de raportare pentru această categorie se efectuează exclusiv în format electronic!