Eficient Conta - Declaratiile 392A si 392B

Eficient Conta - Detalii noutati
Noutati

Declaratiile 392A si 392B
30/01/2013

Potrivit acestui act normativ, pentru anul 2012, formularele 392A şi 392B se depun astfel:

- 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul .........” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

- 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ........” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute de vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

 

Modalitatea de depunere şi organul fiscal competent

Cele două declaraţii  se depun, în format electronic, până la 25 februarie 2013, la:

    - registratura organului fiscal competent;

    - poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

    - unul se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

    - celălalt se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularelor 392A şi 392B se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă  va fi  pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau va putea fi descărcat de pe websiteurile:

- ANAF, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili/Formulare şi programe utile/Programe utile/Declaraţii fiscale.

- DGFP Vâlcea, www.finantevâlcea.ro, secţiunea Utile/Programe utile.

 

Sursa: Finante Valcea